Mua dịch vụ khác
  • Tài nguyên
  • Xác nhận
Object Storage (S3) - OC1
Lưu lượng (in/out) 100 GB
Mở rộng 0 GB
0 VNĐ

Giá dịch vụ 0 VNĐ
TỔNG TIỀN (1 tháng) 0 VNĐ
VAT (10%) 0 VNĐ
TỔNG THANH TOÁN 0 VNĐ
Tài khoản của bạn trên Long Vân đã được khởi tạo!
Xin vui vào hộp mail của bạn để xác nhận tài khoản!
Thông báo
Thông tin của quý khách chưa đầy đủ, vui lòng điền đầy đủ thông tin.
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi