1
Khu Vực
2
Tài nguyên
CPU
Ghz
Ram
GB
GB
Network
Firewall
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Tổng tài nguyên
CPU 4 Ghz
Ram 4 GB
Internet 100 Mb/s
IP 1 IP
Safe Turbo Storage 300 GB
Firewall Share
Giá dịch vụ 490.000 VNĐ
- 73.500 VNĐ
- 294.000 VNĐ
- 882.000 VNĐ
Tổng thanh toán 490.000 VNĐ
Đang thực hiện
Quá thời hạn đăng ký dịch vụ
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Tặng ngay 500,000 VND vào tài khoản
khi thanh toán đơn hàng có giá trị tối thiểu 490,000 VND (Gói DC1)
(*) Áp dụng với khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ của Long Vân.
(*) Số tiền tặng này không được chuyển nhượng hoặc quy ra tiền mặt.
Hệ thống đang thực hiện...