Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, khách hàng hoàn toàn đồng ý ràng buộc theo các quy định trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (Thỏa thuận) này.

Điều 1: Cam kết về thông tin khách hàng

 1. 1.1 Thông tin khách hàng dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ tại Longvan.net phải là thông tin có thực, thông tin chính xác và thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra email, giữ liên lạc qua điện thoại để nhận các thông báo quan trọng về dịch vụ đang sử dụng. Đối với từng loại dịch vụ, Long Vân có thể sẽ yêu cầu khách hàng bổ sung thêm các hồ sơ, giấy tờ hoặc văn bản cụ thể.
 2. 1.2 Nhằm đảm bảo các thông tin liên hệ, thông tin khách hàng đầy đủ và chính xác trên hệ thống quản lý của Long Vân, khách hàng có trách nhiệm cập nhật, bổ sung các thông tin khách hàng khi có bất kỳ thay đổi nào. Hoặc vui lòng thông báo cho Long Vân được biết về sự thay đổi này.
 3. 1.3 Long Vân có trách nhiệm quản lý thông tin khách hàng và được tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan chức năng thực thi pháp luật.
 4. 1.4 Khách hàng có trách nhiệm quản lý tất cả các thông tin tài khoản dịch vụ sử dụng tại Long Vân, khách hàng nên thay đổi các mật khẩu có độ phức tạp cao. Có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin dịch vụ tại Long Vân.
 5. 1.5 Khách hàng sử dụng dịch vụ phải cam kết phản ánh (nếu có) chính xác về chất lượng dịch vụ, thương hiệu của Long Vân trên mọi kênh thông tin. Các phản ánh (nếu có) phải kèm theo bằng chứng xác thực. Long Vân có quyền khởi kiện, có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngưng cung cấp dịch vụ ngay lập tức nếu phát hiện nội dung phản ánh không chính xác và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín của Long Vân.

Trong những trường hợp như vậy, khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những tổn thất phát sinh từ việc bị khởi kiện và ngừng cung cấp dịch vụ.

Điều 2: Các hành vi sử dụng dịch vụ bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm khách hàng có các hành vi sau đây (bao gồm nhưng không giới hạn) khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi:

 1. 2.1 Long Vân nghiêm cấm sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, vi phạm về vấn đề bản quyền phần mềm, quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề về tấn công an ninh mạng, gửi email bằng bất cứ hình thức nào với số lượng lớn, spam email…
 2. 2.2 Lưu trữ để sử dụng hoặc phát tán thông tin cấm, thông tin văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ, các chương trình gây hại như virus, malware, trojan… trên hệ thống máy chủ của Long Vân.
 3. 2.3 Lợi dụng hạ tầng dịch vụ do Long Vân cung cấp để tấn công an ninh mạng, truy cập trái phép hệ thống khác, cố tình xâm hại hệ thống hoặc kiểm soát tài nguyên bất kỳ mà không thuộc sở hữu của khách hàng.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền tạm ngưng hay ngừng cung cấp dịch vụ khi phát hiện bất cứ hành vi nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm những quy định này. Đồng thời khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề phát sinh từ vi phạm của mình hay việc bị ngừng cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát hiện những sai phạm nghiêm trọng mà chúng tôi cho rằng có thể gây nguy hiểm đến cộng đồng.

Điều 3: Phạm vi trách nhiệm của khách hàng

 1. 3.1 Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật, về quản lý tài nguyên, quản lý dịch vụ của mình. Chịu trách nhiệm về các thông tin do khách hàng cài đặt ở máy chủ của mình, dữ liệu của mình trên hệ thống dịch vụ của Long Vân.
 2. 3.2 Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm cài đặt trên máy chủ, dịch vụ của Long Vân (nếu có).
 3. 3.3 Xác nhận và đồng ý với các hình thức tính phí và tính cước của Long Vân. Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ hoặc phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ với Long Vân.
 4. 3.4 Nỗ lực phối hợp cùng Long Vân để giải quyết các vấn đề sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Điều 4: Phạm vi trách nhiệm của Long Vân

 1. 4.1 Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung khách hàng đã đăng ký.
 2. 4.2 Nhanh chóng, nỗ lực giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
 3. 4.3 Long Vân được miễn trách nhiệm với khách hàng về những sự cố xảy ra cho hạ tầng dịch vụ và cho các bản sao lưu dữ liệu do các nguyên nhân khách quan như cháy nổ, thiên tai, hỏa hoạn….
 4. 4.4 Long Vân được miễn trách nhiệm với khách hàng trong các trường hợp khách hàng vi phạm các quy định trong văn bản này.

Điều 5: Quy định về hỗ trợ kỹ thuật

 1. 5.1 Long Vân chỉ hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật ở mức chất lượng dịch vụ. Long Vân không hỗ trợ cũng như không chịu trách nhiệm về cấu hình hệ thống của khách hàng, vận hành hệ thống hay quản trị nội dung dịch vụ khách hàng.
 2. 5.2 Khi có sự cố, khách hàng cần nỗ lực phối hợp cùng Long Vân để xác định nguyên nhân và giải quyết sự cố.
 3. 5.3 Long Vân hỗ trợ khách hàng qua các hình thức sau:

Điều 6: Quy định về hoàn trả phí

 1. 6.1 Long Vân không hỗ trợ khách hàng hoàn trả phí với bất kỳ lý do nào không thuộc về trách nhiệm cung cấp dịch vụ của Long Vân.
 2. 6.2 Khách hàng sẽ phải chịu các khoản phí phát sinh chuyển tiền hoặc và các chi phí khác (nếu có).
 3. 6.3 Các lý do hoàn tiền mà quý khách hàng đưa ra phải đảm bảo tính chính xác, hợp lý và được Long Vân xác nhận.

Điều 7: Cam kết chung

 1. 7.1 Khách hàng cùng Long Vân đều ý thức được quyền hạn và nghĩa vụ của các bên và cam kết nỗ lực thực hiện trên cơ sở mong muốn hợp tác lâu dài.
 2. 7.2 Cả hai bên đều có quyền ngưng cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ nếu một trong hai bên vi phạm một trong các các điều khoản trong văn bản này.
 3. 7.3 Long Vân có quyền thay đổi quy định sử dụng, giá cả dịch vụ vào bất kỳ lúc nào để phù hợp với chính sách của chúng tôi nhưng vẫn tôn trọng và làm theo các thoả thuận đã phát sinh.
 4. 7.4 Các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến tài liệu này xin gửi trực tiếp đến Long Vân qua email: support@longvan.net.