Mua dịch vụ khác
  • Tài nguyên
  • Xác nhận
WebHosting - CH1

CH0
(29,000 VNĐ/Tháng)
Database 2
Băng thông 10 GB
Lưu trữ 1 GB
Memory 250 MB
Domain 2
Lưu trữ MySQL 200 MB
CPU 1 Ghz
Mua tối thiểu 12 tháng
CH1
(79,000 VNĐ/Tháng)
Database 5
Băng thông 500 GB
Lưu trữ 10 GB
Memory 1 GB
Domain 5
Lưu trữ MySQL 1 GB
CPU 1 Ghz
Mua tối thiểu 6 tháng
CH2
(149,000 VNĐ/Tháng)
Database 10
Băng thông 1.000 GB
Lưu trữ 30 GB
Memory 2 GB
Domain 10
Lưu trữ MySQL 2 GB
CPU 2 Ghz
Mua tối thiểu 3 tháng
CH3
(290,000 VNĐ/Tháng)
Lưu trữ 90 GB
Memory 4 GB
Lưu trữ MySQL 10 GB
CPU 4 Ghz
Mua tối thiểu 1 tháng
Thời gian
  • 6 Tháng
  • 12 Tháng
  • 24 Tháng
  • 36 Tháng
Gói CH1 (71,500 VNĐ x 6 Tháng) 429,000 VNĐ
TỔNG THANH TOÁN 429,000 VNĐ
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi