Mua dịch vụ khác
  • Tài nguyên
  • Xác nhận
WebHosting - CH3

CH0
(29,000 VNĐ/Tháng)
Database 2
Lưu lượng 100 GB
Lưu trữ 1 GB
Memory 1 GB
Domain 2
Lưu trữ MySQL 200 MB
CPU 1 Ghz
Mua tối thiểu 12 tháng
CH1
(79,000 VNĐ/Tháng)
Database 5
Lưu lượng 500 GB
Lưu trữ 10 GB
Memory 1 GB
Domain 5
Lưu trữ MySQL 1 GB
CPU 1 Ghz
Mua tối thiểu 6 tháng
CH2
(149,000 VNĐ/Tháng)
Database 10
Lưu lượng 1.000 GB
Lưu trữ 30 GB
Memory 2 GB
Domain 10
Lưu trữ MySQL 2 GB
CPU 2 Ghz
Mua tối thiểu 3 tháng
CH3
(290,000 VNĐ/Tháng)
Lưu trữ 90 GB
Memory 4 GB
Lưu trữ MySQL 10 GB
CPU 4 Ghz
Mua tối thiểu 1 tháng

Giá dịch vụ (Mua tối thiểu 1 tháng) 290.000 VNĐ
290.000 / 290.000 VNĐ
290.000 / 276.000 VNĐ
290.000 / 261.000 VNĐ
290.000 / 246.500 VNĐ
290.000 / 203.000 VNĐ
290.000 / 203.000 VNĐ
TỔNG TIỀN (1 tháng) 290.000 VNĐ
VAT (10%) 29.000 VNĐ
TỔNG THANH TOÁN 319.000 VNĐ
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi