2
Hệ điều hành
3
Cấu hình
CPU & RAM
Core
Core
Ram
GB
Internet
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Concurrent User
CCU
(Mở rộng tài nguyên Concurrent User chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
VGA
GPU
GB
Mở rộng tài nguyên GPU chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
GB
Disk mở rộng
Dịch vụ bổ sung
DirectAdmin Personal
Tổng tài nguyên
Core 1 Core
Ram 2 GB
Boot Disk 50 GB SSD
Internet 100 Mb/s
IP 1 IP
Giá dịch vụ(Dịch vụ cần thanh toán tối thiểu 3 tháng) 149.000 VNĐ
Chọn loại khuyến mãi
149.000 / 141.550 VNĐ
149.000 / 134.100 VNĐ
149.000 / 126.650 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) 1.519.800 VNĐ
Đang thực hiện...
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi