2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • Ubuntu 20.10 (64-bit)
 • CentOS 6.10 (64-bit)
 • Ubuntu 18.04 (64-bit)
 • Ubuntu 16.04 (64-bit)
 • CentOS 8.2 (64-bit)
 • CentOS 7.5 (64-bit)
 • CentOS 6.5 (64-bit)
 • Hệ điều hành khác
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
 • Hệ điều hành khác
3
Cấu hình
CPU & RAM
Core
Core
RAM
GB
Internet
Bandwidth
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Bandwidth chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Concurrent User
CCU
(Mở rộng tài nguyên Concurrent User chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
Disk mở rộng
 • Chọn disk mở rộng
 • Safe Storage
 • Safe SSD Storage
 • Safe PCI SSD
 • SSD Storage
 • Turbo Storage
 • Cold Storage
Dịch vụ bổ sung
DirectAdmin
Tổng tài nguyên
Core 2 Core
RAM 4 GB
Boot Disk 100 GB SSD
Bandwidth 100 Mb/s
IP 1 IP
Concurrent User 1.500 CCU
Giá dịch vụ (đã bao gồm 10% VAT) 999.000 VNĐ
999.000 / 949.050 VNĐ
999.000 / 899.100 VNĐ
999.000 / 849.150 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) 10.189.800 VNĐ
Đang thực hiện...
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi