1
Khu Vực
2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • Ubuntu 14.4 (32-bit)
 • Ubuntu 14.4 (64-bit)
 • Ubuntu 16.4 (64-bit)
 • Ubuntu 18.04 (64-bit)
 • CentOS 6.8 (32-bit)
 • CentOS 6.8 (64-bit)
 • Debian (32-bit)
 • CentOS 7.2 (64-bit)
 • CentOS 7.5 (64-bit)
 • Debian (64-bit)
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2016 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise R2 (64-bit)
3
Cấu hình
CPU & RAM
CPU
Ram
GB
Internet
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Concurrent User
CCU
(Mở rộng tài nguyên Concurrent User chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
Disk mở rộng
 • Chọn disk mở rộng
 • Safe SSD Storage
 • Safe Storage
 • SSD Storage
 • Turbo Storage
 • Cold Storage
Dịch vụ bổ sung
DirectAdmin
Tổng tài nguyên
CPU
1 x Xeon E5 v2 2660
10 core 2.2GHz
Ram 8 GB
Boot Disk 300 GB SSD
Internet 300 Mb/s
IP 1 IP
Giá dịch vụ (đã bao gồm 10% VAT) 1.490.000 VNĐ
1.490.000 / 1.415.500 VNĐ
1.490.000 / 1.341.000 VNĐ
1.490.000 / 1.266.500 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) 15.198.000 VNĐ
Đang thực hiện...
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...