2
Hệ điều hành
3
Cấu hình
CPU & RAM
Core
Core
Ram
GB
Internet
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
VGA
GPU
MB
Mở rộng tài nguyên GPU chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
Disk mở rộng
(1*) HA Storage và tự động sao lưu hàng ngày
(2*) HA Storage tốc độ cao phù hợp cho lưu trữ file truy cập thường xuyên (không sao lưu hằng ngày)
(3*) HA Storage phù hợp cho lưu trữ file ít truy cập (không sao lưu hằng ngày)
Tổng tài nguyên
Core 2 Core
GPU 512 MB
Internet 20 Mb/s
Ram 4 GB
Boot Disk 50 GB SSD
Giá dịch vụ 290.000 VNĐ
290.000 / 275.500 VNĐ
290.000 / 261.000 VNĐ
290.000 / 246.500 VNĐ
Tổng tiền (12 tháng) 2.958.000 VNĐ
VAT (10%) 295.800 VNĐ
Tổng thanh toán 3.253.800 VNĐ
Đang thực hiện...
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi