1
Khu Vực
2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • CentOS 7.0 (64-bit)
 • CentOS 6.8 (32-bit)
 • CentOS 6.8 (64-bit)
 • Ubuntu 16.4 (64-bit)
 • Ubuntu 14.4 (32-bit)
 • Ubuntu 14.4 (64-bit)
 • Ubuntu 12.4 (32-bit)
 • Ubuntu 12.4 (64-bit)
 • Debian (32-bit)
 • Debian (64-bit)
 • Hệ điều hành khác
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2016 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise R2 (64-bit)
3
Cấu hình
CPU & RAM
CPU
Ram
GB
Internet
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
Disk mở rộng
 • Chọn disk mở rộng
 • PCI SSD Storage
Tổng tài nguyên
CPU
1 x Xeon E5 2651 v2
12 core 1.8GHz
Ram 8 GB
IP 1 IP
Internet 300 Mb/s
Boot Disk 300 GB PCI SSD
Giá dịch vụ 1.990.000 VNĐ
- 298.500 VNĐ
- 1.194.000 VNĐ
- 3.582.000 VNĐ
Tổng thanh toán 1.990.000 VNĐ
Đang thực hiện
Quá thời hạn đăng ký dịch vụ
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Tặng ngay 1,000,000 VND vào tài khoản
khi thanh toán đơn hàng có giá trị tối thiểu 1,990,000 VND (Gói XD1)
(*) Áp dụng với khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ của Long Vân.
(*) Số tiền tặng này không được chuyển nhượng hoặc quy ra tiền mặt.
Hệ thống đang thực hiện...