1
Khu Vực
2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • Ubuntu 18.04 (64-bit)
 • Ubuntu 16.04 (64-bit)
 • CentOS 7.5 (64-bit)
 • CentOS 6.8 (64-bit)
 • CentOS 6.5 (64-bit)
 • Hệ điều hành khác
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
3
Cấu hình
CPU & RAM
Core
Core
Ram
GB
Internet
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Concurrent User
CCU
(Mở rộng tài nguyên Concurrent User chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Boot Disk
GB
Disk mở rộng
 • Chọn disk mở rộng
 • PCI SSD Storage
 • Safe Storage
 • Safe SSD Storage
 • SSD Storage
 • Turbo Storage
 • Cold Storage
Dịch vụ bổ sung
DirectAdmin Personal
Tổng tài nguyên
CPU E5 2678 V3 2.5GHz
Core 4 Core
Ram 4 GB
IP 1 IP
Internet 300 Mb/s
Boot Disk 300 GB PCI SSD
Giá dịch vụ (đã bao gồm 10% VAT) 900.000 VNĐ
900.000 / 855.000 VNĐ
900.000 / 810.000 VNĐ
900.000 / 765.000 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) 9.180.000 VNĐ
Đang thực hiện...
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Tặng ngay 1,000,000 VND vào tài khoản
khi thanh toán đơn hàng có giá trị tối thiểu 1,990,000 VND (Gói XD1)
(*) Áp dụng với khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ của Long Vân.
(*) Số tiền tặng này không được chuyển nhượng hoặc quy ra tiền mặt.
Loading...
Góp ý