1
Khu Vực
2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • Ubuntu 14.4 (32-bit)
 • Ubuntu 14.4 (64-bit)
 • Ubuntu 16.4 (64-bit)
 • Ubuntu 18.04 (64-bit)
 • CentOS 6.8 (32-bit)
 • CentOS 6.8 (64-bit)
 • Debian (32-bit)
 • CentOS 7.2 (64-bit)
 • CentOS 7.5 (64-bit)
 • Debian (64-bit)
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2016 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Datacenter (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise (64-bit)
 • Windows Server 2008 Enterprise R2 (64-bit)
3
Tài nguyên
CPU
RAM
DDR3
GB
VGA
Geforce GTX 1080
Radeon RX 560
Uplink Port 2 x 1Gbs
Nâng cấp Uplink HA 10Gbs
Nâng cấp Uplink HA 40Gbs
Internet
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Disk lưu trữ ( 0 / 6 )
 • Chọn disk lưu trữ
 • 1.92TB Enterprise SSD
 • 960GB Enterprise SSD SATA
 • 800GB Enterprise SSD SAS
 • 400GB Enterprise SSD SAS
 • 480GB Enterprise SSD SATA
 • 200GB Enterprise SSD
 • 4TB Enterprise HDD 3.5
 • 2TB Enterprise HDD 3.5
 • 1TB Enterprise HDD 2.5
 • Số lượng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Tổng tài nguyên
Gói dịch vụ DELL R610
CPU X5650 6 Core 2.66Ghz 1
DDR3 8 GB
IP 1
Giá dịch vụ (đã bao gồm 10% VAT) : 1.339.000 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) : 12.854.400 VNĐ
Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ online
Đang thực hiện
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...