1
Khu Vực
2
Hệ điều hành
 • Chọn OS
 • Ubuntu 18.04 (64-bit)
 • Ubuntu 16.04 (64-bit)
 • CentOS 7.5 (64-bit)
 • CentOS 6.8 (64-bit)
 • CentOS 6.5 (64-bit)
 • Chọn OS
 • Windows Server 2016 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2012 Standard (64-bit)
 • Windows Server 2008 Standard R2 (64-bit)
3
Tài nguyên
CPU
RAM
DDR3
GB
VGA
Geforce GTX 1080
Radeon RX 560
Uplink Port 2 x 10Gbs
Uplink HA 40Gbs
Internet
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Disk lưu trữ ( 0 / 6 )
 • Chọn disk lưu trữ
 • 1.92TB Enterprise SSD SATA
 • 960GB Enterprise SSD SATA
 • 800GB Enterprise SSD SAS
 • 400GB Enterprise SSD SAS
 • 480GB Enterprise SSD SATA
 • 200GB Enterprise SSD
 • 4TB Enterprise HDD 3.5 SATA
 • 2TB Enterprise HDD 3.5 SATA
 • 1TB Enterprise HDD 2.5 SATA
 • Số lượng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Tổng tài nguyên
Gói dịch vụ B2
CPU E5 2670 v2 10 Core 2.5Ghz 1
DDR3 8 GB
IP 1
Internet 300
Giá dịch vụ (đã bao gồm 10% VAT) : 1.360.000 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) : 13.056.000 VNĐ
Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ online
Đang thực hiện
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...
Góp ý