2
Tài nguyên
Không gian RACK
U
(Mở rộng tài nguyên Không gian RACK chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Internet
Mb/s
(Mở rộng tài nguyên Internet chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Nguồn điện
W
(Mở rộng tài nguyên Nguồn điện chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
IP
IP
(Mở rộng tài nguyên IP chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Ổ cắm mạng 1/10GB bổ sung
Port
(Mở rộng tài nguyên Ổ cắm mạng 1/10GB bổ sung chỉ áp dụng khi sử dụng Dedicated Firewall)
Tổng tài nguyên
Không gian RACK 1 U
Internet 200 Mb/s
Nguồn điện 400 W
IP 1 IP
HA Network 2 x 1/10Gbs
S3 Storage 500 GB
Giá dịch vụ 1.600.000 VNĐ
1.600.000 / 1.440.000 VNĐ
1.600.000 / 1.280.000 VNĐ
1.600.000 / 1.120.000 VNĐ
Tổng thanh toán (12 tháng) 15.360.000 VNĐ
Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ online
Phiên đăng ký dịch vụ đã hết hạn
Session đăng ký dịch vụ của bạn đã hết. Vui lòng nhấn tải lại trang
Loading...
Góp ý
Vào ứng dụng Zalo trên di động
Chọn Quét mã QR và quét mã này để góp ý cho chúng tôi