1
Mô hình Datacenter
Chọn mô hình triển khai phù hợp với yêu cầu của bạn
ĐƠN GIẢN
Mô hình đơn giản
Tặng ngay 500,000 VND vào tài khoản
khi thanh toán đơn hàng có giá trị tối thiểu 490,000 VND (Gói DC1)
(*) Áp dụng với khách hàng lần đầu đăng ký dịch vụ của Long Vân.
(*) Số tiền tặng này không được chuyển nhượng hoặc quy ra tiền mặt.
Loading...
Góp ý